en proves
Contingut
25 de desembre del 2004
El Projecte Gutenberg accepta el català (una altra mesura de la presència del català a la xarxa)
Un dels objectius de PalmCAT, a més de l'adaptació de programes lliures al català, és l'adaptació i difusió de documents que ja són en català, a un format adeqüat per a ser llegits en un ordinador de butxaca. A l'hora de trobar documents en català apropiats per a ser adaptats a un ordinador de butxaca es donen moltes circumstàncies curioses. Com que el pressupost de PalmCAT és absolutament limitat, és lògic pensar que sent el català una llengua mil·lenària, no serà tan difícil trobar documents que tinguin més de 100 anys, i per tant estiguin lliures de drets d'autor. Faré servir l'adaptació del Tirant lo Blanc a mode d'exemple.
Vota:
  • Actualment 2 sobre 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Introducció

Un dels objectius de PalmCAT, a més de l'adaptació de programes lliures al català, és l'adaptació i difusió de documents que ja són en català, a un format adeqüat per a ser llegits en un ordinador de butxaca. A l'hora de trobar documents en català apropiats per a ser adaptats a un ordinador de butxaca es donen moltes circumstàncies curioses. Com que el pressupost de PalmCAT és absolutament limitat, és lògic pensar que sent el català una llengua mil·lenària, no serà tan difícil trobar documents que tinguin més de 100 anys, i per tant estiguin lliures de drets d'autor. Faré servir l'adaptació del Tirant lo Blanc a mode d'exemple.


El Projecte Gutenberg

El Projecte Gutenberg és la font més antiga de llibres electrònics (eBooks o etexts) a Internet. La seva col·lecció amb més de 12.000 documents, ha estat possible gràcies a centenars de voluntaris. La majoria dels documents del Projecte Gutenberg són obres literàries antigues que han passat al domini públic als Estats Units. Tots es poden baixar, llegir i distribuir gratuïtament, mentre no es modifiquin i es respecti la legalitat internacional, i de fet es pretén que sigui realment així. Convé en tot cas llegir en detall les condicions de la llicència de distribució del projecte.

Aquests documents estan en 36 llengües, incloent - des de fa poc - el català i em sembla que el nombre de documents en aquest projecte pot ser considerat com un indicador de l'activitat d'aquestes llengües a la xarxa.

Al Projecte Gutenberg, es pot trobar la versió en anglès de Tirant lo Blanc i paradoxalment no s'hi pot trobar la versió en català. També es pot trobar una versió en anglès del Quixot, per llegir i una per escoltar en MP3, i també en castellà, així com 51 obres més en castellà. Però el Tirant lo Blanc en català no és al Projecte Gutenberg. De fet, en aquest projecte no hi ha cap llibre en català, si exceptuem una obra en alemany que tracta de temes lingüístics catalans, i que per contenir fragments en català, ha estat classificada com a obra en alemany i en català!

De fet ha estat una sort que el seu autor l'hagi classificat així, ja que no fa tant de temps vaig creuar correspondència amb el responsable del Projecte Gutenberg, per intentar enviar alguns documents en català i que el català tingués presència, encara que fos testimonial. Però em vaig trobar amb forces problemes burocràtics, problemes que malauradament són habituals en aquests projectes tan grans.

El Quixot també es pot trobar a la Biblioteca Cervantes, que l'ha digitalitzat.
A la Biblioteca Cervantes el Tirant tampoc hi és ni en format text ni en format àudio (MP3). De fet només hi ha una "versió facsímil" que necessita 10 vegades més memòria que la versió en text i que no resulta apropiada per adaptar-la a un ordinador de butxaca, amb el programari en català de què disposem. (I que per cert, és molt més senzilla d'obtenir amb un escànner que una versió text, per la qual cal un sistema de reconeixement òptic - OCR - i una posterior revisió manual.)

La Biblioteca Cervantes i la Constitució

És curiós que la Biblioteca Cervantes, que tan bé s'ocupa de fer efectiu l'article 9.2. de la Constitució de 1978, que diu "Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social." doncs digitalitzar el Quixot és un pas per portar la cultura a tothom. És curiós que, per altra banda li costi tant fer efectiu l'article 3.3 (de la mateixa Constitució!): "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció." També és curiós que justament en el cas de l'article 9.2 sigui molt més fàcil respectar-lo pel cas del castellà, que no pas del català que hauria de "ser objecte d'especial respecte i protecció" - segons l'article 3.3. O és que les institucions públiques que donen suport a la Biblioteca Cervantes es nodreixen únicament d'impostos no catalans?
Potser pagaria la pena reflexionar si és suficient que la constitució consideri una llengua mil·lenària com el català, tan sols una "modalitat lingüística d'Espanya"


Memoware

També vaig descobrir que a Memoware, la versió de butxaca del Projecte Gutenberg, amb més de 18.000 documents en format per a ordinadors de butxaca, no hi havia cap document en català. En aquest cas va ser possible - després de forces explicacions - sol·licitar la inclusió del català a la llista de llengües - a la qual, per cert, el català és ara la primera per ordre alfabètic - i avui hi figuren una trentena de documents, a més de la versió en anglès del Tirant lo Blanc, procedent de l'adaptació al format de butxaca, de la versió del Projecte Gutenberg. Durant aquests dos anys, més de 500 internautes han baixat aquesta versió de butxaca en anglès, potser perquè està classificada com a novel·la medieval d'aventures.
Si cerquem "Cervantes" a Memoware, trobarem el Quixot en castellà, anglès, alemany i italià. Si cerquem "Joanot Martorell" trobarem el Tirant en anglès, i ben aviat, espero que en català.
Val a dir que és comprensible que hi hagin molts més documents en format de butxaca a Memoware, que textos al Projecte Gutenberg, ja que resulta força més agradable llegir un llibre a un ordinador de butxaca, i més "natural" en el sentit de que s'assembla més a la forma tradicional de llegir un llibre, que es pot portar i llegir en qualsevol lloc.


Tarragona Internet

Fa poc vaig tenir la sorpresa de descobrir que Tinet.org ha digitalitzat la versió original del Tirant lo Blanc a la seva Biblioteca Digital. Em vaig posar en contacte amb el responsable del projecte, que em va donar tota mena de facilitats per la seva adaptació a format de butxaca. Avui es pot trobar a PalmCAT en format Plucker.

Pel que sembla, aquesta versió, es va fer amb la col·laboració de diverses escoles de Tarragona i de molts alumnes, i segons vaig saber, pot contenir alguns errors, i encara està pendent d'una feina de correcció que per diversos motius, no ha trobat patrocinadors.


Plucker

Plucker és un navegador sense connexió a internet (offline) i visualitzador de llibres, que inclou moltes funcions, com imatges clicables, (desplaçables i ampliables), tipus de lletra cursiva, petit i d'alta resolució, bases de dades múltiples concurrents, paràmetres de pantalla i opcions de llapis configurables (navegació per gestos i pels botons del maquinari) compressió ZLib i DOC, conductes i parsers Perl i Python, i un instal·lador per a Windows totalment integrat. PalmCAT ha adaptat aquest programa al català. De fet és un dels projectes més importants de PalmCAT i per això cercavem un document molt especial per impulsar-lo, com el Tirant. El format Plucker és molt adequat per adaptar llibres que es trobin en format HTML, com el cas del Tirant de Tinet.org, ja que permet una còmoda navegació per l'índex i pels capítols, a més de respectar força la tipografia i les imatges, cosa que no va ser possible en el moment que vàrem adaptar la versió anglesa, ja que ni disposavem del Plucker en català, ni aquella versió era en format HTML.

Conclusió

Existeixen diversos "baròmetres" de la presència del català a la xarxa; la majoria es basen en comptar el nombre de pàgines en català disponibles a Internet. Però el que fa realment útil la xarxa, no són les pàgines en sí mateix, sinó els continguts reals als que ens donen accés. En aquest cas el màxim exponent de la nostra literatura. I la comparació resulta aclaparadora: mentre el Quixot ha disposat d'un important projecte de digitalització recolzat per institucions públiques (finançades amb impostos dels catalans), i ha donat lloc a la creació d'una gran biblioteca virtual, que ha liderat un projecte internacional en el mateix sentit, als països de llengua castellana, el Tirant ha estat digitalitzat per professors i estudiants voluntaris d'algunes escoles, i encara està pendent la seva revisió. Tot i que per la seva maduresa, la literatura catalana és rica en obres antigues de gran valor, la dificultat està en trobar versions digitalitzades.
Per cert, si en coneixeu alguna, us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.

Nota: Pels convenis per promoure la llengua i la cultura catalanes a l'exterior, entre la Biblioteca Cervantes, l'Institut Ramon Llul, i la Biblioteca de Catalunya, s'ofereixen alguns textos clàssics en català. Malauradament, la pràctica totalitat d'aquests documents és en format facsímil, que com hem explicat més amunt, no és adequat per a la seva adaptació a un ordinador de butxaca. Per si fos poc, aquests documents, tot i ser molts, textos antics lliures de drets d'autor, no estan disponibles per la seva reedició, com ho són els documents del Projecte Gutenberg (com ara la versió citada del Tirant en anglès) a causa d'unes limitacions molt restrictives que ens obliguen a disposar d'una autorització per escrit, per tal de fer la conversió en format Plucker com hem fet per a tots els altres documents disponibles a PalmCAT, és a dir sense cap modificació.
Per altra banda, mentre les pàgines web, tant de la Biblioteca de Catalunya, com de l'Institut Ramon Llull són en anglès i castellà, a més d'en català, la del Institut Cervantes segueix sent només en castellà. Curiosa manera d'entendre el bilingüisme, que dóna la raó a en Salvador Sostres, que en parlar-nos del "puto bilingüisme" escrivia fa poc al diari Avui que "El bilingüisme és sempre que jo parli castellà però no és mai que tu parlis en català."


(c) Paco Rivière - 2004 Es garanteix el permís per a copiar i distribuir aquest document complet en qualsevol mitjà si es fa de manera literal i es manté aquesta nota.


Referències:

Projecte Gutenberg: http://www.gutenberg.net/
Biblioteca Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com
Biblioteca de Catalunya: http://www.gencat.net/bc/
Institut Ramon Llull: http://www.llull.com/llull/
Constitució Espanyola de 1978: http://www.ub.es/mercanti/Constitucio/Directconsti.html
Comentari sobre el tractament fiscal de Catalunya per part d'Espanya, per Xavier Sala-i-Martin, professor d'Economia de l'Universitat de Columbia: http://www.columbia.edu/~xs23/catala/fiscalc.htm
Memoware: http://www.memoware.com
Tarragona Internet: http://www.tinet.org/
Tinet Biblioteca: http://www.tinetbiblioteca.org/
Portal del conveni entre la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/portal/bc/
Projecte Scriptorium: http://scriptorium.iecat.net/index.htm, Llibres de text universitaris en llengua catalana
Plucker: http://plkr.org
Baròmetre de l'ús de català a internet: http://wiccac.org/webscat.html
PalmCAT: http://palmcat.org


Versions del Tirant a la xarxa
http://www.fut.es/bdt/tirant/welcome.html Versió original en format html
http://baixar.palmcat.org Versió original de Tinet.org en format Plucker
http://www.lluisvives.com/FichaAutor.html?Ref=1203&portal=1 Edició "facsímil" en castellà
http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Tirant/ Fitxa
http://www.xtec.es/~lrius1/martorell/contenidor.htm Fragments i claus de lectura
http://www.uoc.edu/lletra/obres/tirant/index.html Comentaris de Martí de Riquer i altres
ftp://sailor.gutenberg.org/pub/gutenberg/etext95/whitk10.txt Versió anglesa de Robert S. Rudder
http://www.memoware.com/?screen=doc_detail&doc_id=10461Versió anglesa resumida, traducció de Robert S. Rudder en format PalmDOC
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4045/tirant.html Comparació de fragments de la versió anglesa

PalmCAT - Bloc

Comentaris
Digues la teva *
Informació Relacionada
Per temes
Des del punt de vista de la tecnologia
Internet
Des del punt de vista de l'empresa, i legal
Editorial
Des del punt de vista local i de les persones
Catalunya
Adaptació a les qüestions identitaries i diferencials