en proves
Contingut
6 de juny del 2004
Els símbols de Catalunya a la Xarxa
Catalunya ha estat pionera en molts aspectes relatius a Noves Tecnologies i Societat de la Informacio. La presència catalana a la Xarxa es indubtable, tant en termes relatius com absoluts, així com també ho és el sentiment de col·lectivitat entre internautes de parla catalana de diferents orígens. I ho és malgrat l’absència de símbols d’identitat a la Xarxa i malgrat la minsa existència d’instruments de cohesió social i cultural relacionats amb Internet i les noves tecnologies.
Vota:
  • Actualment 2 sobre 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(..) Tanmateix, aquesta important presència catalana a la Xarxa no es visualitza de forma evident fora de Catalunya. (..)

La norma ISO 3166 estandarditza i homologa abreujaments de noms de països que, posteriorment, la ICANN (Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Números), transforma en dominis d'Internet. Pero aquesta norma ISO no s’aplica només a les adreces electròniques, sino que pot utilitzar-se també en altre nomenclatures tècniques: matrícules de vehicles, etiquetatge, transport internacional, documentació oficial internacional, cartografia, moneda, correu postal, estadística, economia i un llarg etcètera. És evident, doncs, la trascendència de l’estàndard ISO 3166 per a la projecció internacional d’un país.

Però, tot i que el text de la norma ISO 3166 no es limita a reglamentar els noms dels països amb estat, sino també els noms de regions i arxipèlags, està redactat de tal manera que impedeix, avui, que la nostra nació també pugui homologar els abreujaments CT i CAT com a equivalents del nom "Catalunya".

(..)

”Nul·la voluntat política”
En resposta a les reclamacions de l'ADD.CT, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la resolució 192/V mitjançant la qual s'instava la Generalitat de Catalunya a "fer les gestions necessàries per a aconseguir un domini propi i diferenciat per als servidors d’Internet residents a Catalunya". Avui, 8 anys després, no s'ha avançat ni un mil·límetre en aquest sentit. (..)

Atesa aquesta dificultat per assolir un domini territorial, ha sorgit recentment una iniciativa, pretesament civil, que pretén assolir el registre d’un identificador .cat com a domini “per a la comunitat lingüística catalana”. (..)

(..)

Les diferències entre el projecte .ct i el projecte .cat son notables, tot i que ambdós es complementen i s'alimenten mútuament. L’ADD.CT, que està adherida i dona suport a PuntCAT des del primer moment, tampoc no vol deixar d’insistir que la Generalitat no hauria d’oblidar l’encàrrec que li va fer el Parlament l’any 96.

.ct i .cat, al nou Estatut
L’ADD.CT convida, doncs, tots els ens locals de Catalunya a aprovar una moció de suport a l’homologació ISO 3166 dels abreujaments CT i CAT, (..)

Aquesta moció aboga també per què els identificadors CT i CAT homologats s’incloguin en el text del nou Estatut d’Autonomia, dins l’apartat dels Símbols Nacionals, així com demana que les competències sobre normalització i certificació es regulin a bastament en el capítol estatutari de Competències. (..)
Comentaris
Digues la teva *
Informació Relacionada
Per temes
Des del punt de vista de la tecnologia
Internet
Des del punt de vista local i de les persones
Catalunya
Comunitat
Adaptació a les qüestions identitaries i diferencials