en proves
Subscripció de novetats (RSS)
L'RSS és un format d'arxiu desenvolupat específicament per a llocs que publiquin continguts actualitzats freqüentment, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una redifusió de continguts.

Gràcies als agregadors (programes o llocs que permeten llegir les fonts RSS) es poden obtenir les novetats de tots els webs que es desitgi d’una forma ràpida i ordenada, ja que no és necessari obrir el navegador i anar-los visitant tots un per un.

[Més informació a la Viquipèdia]
cua RSSLa cua general amb totes les noticies
Segons el punt de vista més bàsic:
cua RSSTecnologia
cua RSSEmpresa
cua RSSInnovació
cua RSSLocal i de les Persones
O per qualsevol altra selecció de temes més completa. Per exemple:
cua RSS"La Innovació a Catalunya"
      (Provinent de la selecció de temes: Catalunya + Des del punt de vista de la Innovació)
cua RSS"La bretxa digital/La tecnologia com a mitjà de desenvolupament social"
      (Provinent de la selecció de temes: Classe baixa + Des del punt de vista de la Tecnologia)
cua RSS"Les implicacions legals a l'Estat espanyol relacionades amb Intenet"
      (Provinent de la selecció de temes: Qüestions legals + Internet + Estat espanyol)